Liturgický kalendár

Archív článkov

Katechéza o manželstve

Dňa 27. novembra 2016 sa uskutočnila na fare katechéza o manželstve. Prednášku si pre našich manželov a snúbencov pripravil ThLic. Róbert Neupauer, kňaz, ktorý má v našej diecéze na starosti pastoráciu manželstiev a rodín.
Ďakujeme prednášajúcemu a tešíme sa na ďalšie podujatia pre rodiny. Deo Gratias.

Fotky z katechézy nájdete vo fotogalérii.

Turnaj sv. Dominika Savia v stolnom tenise

Dňa 19. novembra 2016 sa uskutočnil na fare Turnaj sv. Dominika Savia v stolnom tenise.
Zúčastnili sa ho chlapci a dievčatá, ktoré navštevujú 2. až 7. roč. ZŠ, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií.
Po urputnom boji sa súboje skončili s takýmto výsledkom:

Kategória mladší chlapci: 1. Tobias Saniga;   2. Matúš Praženica;   3. Marek Mastiš

Kategória starší chlapci: 1. Peter Búďan;   2. Simon Majzel;   3. Nikolas Mečko

Kategória mladší + starší chlapci: 1. Simon Majzel;   2. Tobias Saniga;   3. Peter Búďan

Kategória mladšia dievčatá: 1. Vanesa Šuleková;   2. Ema Mastišová;   3. Bianka Kurišová

Kategória staršie dievčatá: 1. Nikola Kurová;   2. Júlia Dančeková;   3. Lola Hudeková

Všetkým gratulujeme a vyprosujeme od patróna turnaj sv. Dominika Savia veľa zdravia a milostí. Deo Gratias.

Fotky nájdete vo fotogalérii.

Púť Wadowice – Oswienčim

Dňa 12.11. 2016 sme sa vybrali so 75 účastníkmi na púť a spoznávací zájazd do Oswienčimu, kde sa nachádza známy koncentračný tábor, v ktorom počas Druhej svetovej vojny zahynulo 1,5 milión ľudí.

Druhou našou zastávkou boli Wadowice, rodisko sv. pápeža Jána Pavla II. Tu sme navštívili  jeho rodný dom, kde sa nachádza zaujímavá expozícia o jeho živote a baziliku, kde bol sv. Ján Pavol II. pokrstený. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili domov. Za všetko Deo gratia.

Fotky nájdete vo fotogalérii.

Tábor Lúčky 2016

Sv. omša na Končitej

Dňa, 5. 7. 2016 –  na sviatok sv. Cyrila a Metoda, sme sa zišli na Končitej /okolo 50 ľudí/ a pod krížom postaveným pred dvoma rokmi sme spoločne slávili sv. omšu.

Fotky nájdete vo fotogalérii.