Liturgický kalendár

Archív článkov

Ľudové misie 2018

V dňoch 17. – 25. marca 2018 sa uskutočnili v našej farnosti ľudové misie pod vedením pátrov misionárov Ondreja Skočíka, CM a Tomáša Brezániho, CM.

Vďaka za požehnaný týždeň, nech misie prinesú v našich životoch bohatú duchovnú úrodu. Deo Gratias.

Fotky nájdete vo fotogalérii!

Stretnutie s lektormi

V nedeľu 11.2. 2018 sa uskutočnilo na fare stretnutie lektorov a záujemcov o Sv. písmo.

Toto stretnutie viedol prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý zdôraznil význam lektorskej služby a vyslovil poďakovanie tým, ktorí túto službu v Cirkvi vykonávajú.

Na záver prisľúbil, že v apríli by prišiel na ďalšie stretnutie, na ktorom by nám priblížil Markovo evanjelium.

Už teraz sa tešíme. Deo Gratias.

Odpustová slávnosť 2018

V nedeľu 4. februára 2018 sme slávili odpustovú slávnosť zo sviatku Obetovania Pána. Hlavným celebratom a kazateľom  bol p. Ondrej Skočík CM, ktorý bude o niekoľko dní viesť aj naše farské misie.

Pán Boh zaplať jemu i všetkým, ktorí dopomohli k dôstojnému sláveniu nášho farského sviatku. Deo Gratias.

Fotky z odpustovej slávnosti nájdete vo fotogalérii!

Požehnanie denného stacionára sv. Pátra Pia

Dňa 29.1. 2018 sa u nás v Liptovských Revúcach uskutočnilo požehnanie nového Denného stacionára sv. Pátra Pia.

Slávnosť začala sv. omšou a pokračovala na farskom úrade, kde boli najprv požehnané priestory stacionára a potom program pokračoval na fare prednáškou p. Miroslava Sanigu, príhovorom p. Pavla Vilčeka, riaditeľa SKCH a p.
Moniky Turacovej, zodpovednej za chod stacionárov na Liptove. Potom nasledovalo malé občerstvenie a diskusia o otvorenom stacionári. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto milú slávnosť, no hlavne tým, ktorí dopomohli zrealizovať výstavbu a otvorenie denného stacionára. Deo Gratias.

Fotky nájdete vo fotogalérii.

Jasličková pobožnosť 2018

Na sviatok Troch kráľov sa už po tretí krát uskutočnila Jasličková pobožnosť, v ktorej deti predstavili príbeh narodenia Pána Ježiša.

Pán Boh zaplať deťom, ich rodičom, že ich podporili, ženičkám, ktoré pomáhali pri nácvikoch, hudobníkom a mládežníkom,

ktorí pomáhali pri vystúpení. Deo Gratias.

Fotky nájdete vo fotogalérii!