Liturgický kalendár

Archív článkov

Fotogaléria

V dňoch 17. – 25. marca 2018 sa uskutočnili v našej farnosti ľudové misie pod vedením pátrov misionárov Ondreja Skočíka, CM a Tomáša Brezániho, CM.

V dňoch 17. – 25. marca 2018 sa uskutočnili v našej farnosti ľudové misie.

V nedeľu 11.2. 2018 sa uskutočnilo na fare stretnutie lektorov a záujemcov o Sv. písmo. Toto stretnutie viedol prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý zdôraznil význam lektorskej služby a vyslovil poďakovanie tým, ktorí túto službu v Cirkvi vykonávajú.

V nedeľu 4. februára 2018 sme slávili odpustovú slávnosť zo sviatku Obetovania Pána. Hlavným celebratom a kazateľom bol p. Ondrej Skočík CM.

Dňa 29.1. 2018 sa u nás v Liptovských Revúcach uskutočnilo požehnanie nového Denného stacionára sv. Pátra Pia.

Na sviatok Troch kráľov sa už po tretí krát uskutočnila Jasličková pobožnosť, v ktorej deti predstavili príbeh narodenia Pána Ježiša.

Aj tento rok sa deti našej farnosti zapojili do koledovania Dobrej noviny, aby pomohli svojim kamarátom v Etiópii. Navštívili 107 rodín a nazbierali 1.300,-€. Ďakujeme im i všetkým štedrým darcom. Deo Gratias.

Prípravu „Jasličkovej“, sme nenechali na náhodu. Deti sa v rámci jej nácviku zúčastnili sústredenia, nie však v Dubaji či na Floride, ale na fare.

Na sviatok sv. Štefana sa už po štvrtý krát deti z našej farnosti zapojili do koledovania „Dobrej noviny“, aby pomohli svojim kamarátov z Afriky. Navštívili 113 rodín a vyzbierali 1.060,- €.